Ansøg lejemål

ANSØGNINGSSKEMA


Ansøgningsskema om leje af Seniorbofællesskabs-lejlighed.

En moderne boform for seniorer over 55 år, med fokus på et aktivt fællesskab.

Udfyldelse af ansøgningsskema giver ikke ret til at få tildelt en lejlighed eller en bestemt lejlighed.

Det er op til bestyrelsen af beboerforeningen, at afgøre hvem der skal have tildelt lejligheder.