Om os

"Vi ønsker at leve i et bofællesskab for ligesindede ældre, et socialt netværk med fælles værdier i en tryg og omsorgsfuld seniortilværelse"

VISION & VÆRDIGRUNDLAG


SeniorBofællesskabet Skovbrynet er et bofællesskab med fokus på aktivitet, fællesskab og tryghed.


Som ansøger til en lejlighed, lægges der derfor vægt på, at man er indstillet på at leve op til de betingelser, der gælder for bofællesskabet, og klart har beskrevet sine motiver og forventninger hertil.


    R
ummelighed.


Mangfoldighed.

Respekt.

Tryghed.

Medmenneskelighed.

Ansvarlighed.

VISION

"Vi ønsker at leve i et bofællesskab for ligesindede ældre, et socialt netværk med fælles værdier i en tryg og omsorgsfuld seniortilværelse".


Omsorg betyder at "bekymre sig om" eller at "sørge for", og det betyder også handling og den måde en handling udføres på. Her definerer vi omsorg som "at bekymre sig om hinanden".

Ordet omsorg kan opfattes som den professionelle omsorg, der gives på sygehuse og andre institutioner.


I bofællesskabet er "det at bekymre sig om" - den måde som vi i respekt for hinanden - behandler hinanden på. At vi er i stand til at give en hjælpende hånd hvor og når behovet er der, og at det sker inden for de grænser den enkelte selv giver lov til. "At bekymre sig om" går begge veje, både at give og at modtage.


VÆRDIGRUNDLAG

· Rummelighed og mangfoldighed med respekt for den enkelte beboer og de vedtagne regler.

· Demokrati og respekt for hinandens forskelligheder.

· Respekt for såvel flertals- som mindretalsopfattelser

· Aktiviteter og socialt samvær som et tilbud i bofællesskabet.

· Grundlag for et godt liv i alderdommen.

· Tryghed og nærhed til andre mennesker.

· Inspiration og stimulation med ligestillede.

· Omsorgsfyldt opsyn.

· Medmenneskelighed.

· Ansvarlighed.

· Fysiske rammer med mulighed for at skabe forskellige former for aktiviteter.